News

Beheer door clubs en sectievoorzitters

Vanaf nu beheren de clubs hun pagina en het inbrengen van NIEUWE leden
Facturatie volgt naderhand

Sectievoorzitters beheren hun pagina en vervolledigen die

met dank ,
voorzitter

28/01/2013