Membership

Lidmaatschap - aansluitingen FBA

A: MEMBER licentie: 7€

De basis aansluiting is de member licentie. Iedereen die op een circuit buiten de toeschouwers zone vertoeft MOET deze licentie met de eraan verbonden complementaire verzekeringen hebben,

ze is geldig op alle vaste en tijdelijke omlopen van door de FBA erkende clubs, op trainingen, open wedstrijden clubverplaatsingen en bij het uitvoeren van taken tijdens wedstrijden (helpen bij de organisatie, buffet enz.)

De member licentie is niet geldig om aan wedstrijden voor het Belgische Kampioenschap deel te nemen met uitzondering van één manche, deze moet echter worden ingericht door de club die u inschreef.

De licenties worden door de clubbesturen aangemeld in het ledenregister en worden aangetoond  op de FBA site bij racing -> licensed drivers.

B: FBA FULL licentie : 30€

Als je wil meedoen aan officiële wedstrijden of je wil meteen ook naar het buitenland gaan racen moet je een full licentie hebben.

Dezelfde verzekering als met de member licentie maar ook recht op deelname aan ALLE Belgische kampioenschappen in meerdere, ja zelfs alle disciplines en classes. Deze geeft ook toegang tot EFRA.

C: EFRA EUROPESE licentie : 30€

Deze dient aangevraagd voor de jaarlijkse algemene Efra vergadering. Dit teneinde uw plaats te reserveren voor de Efra of Ifmar wedstrijden van het volgend jaar.

Uw aanvraag dient bij het secretariaat te zijn ten laatste op 25 oktober.

De aanvragen na 25 oktober worden verzameld behandeld, U dient er dan rekening mee te houden dat er geen plaats gereserveerd is.

De Europese licentie komt bovenop de Full licentie en laat u toe opgenomen te worden in de Europese ranking lijsten en deel te nemen aan de officiële Europese en Wereldkampioenschappen.

Opgelet:

Alle aansluitingen/licenties dienen via een erkende club te gebeuren.

Rijders welke deelnemen aan een discipline welke verreden wordt op een asphaltcircuit dienen zich in te schrijven bij een club met een asphaltcircuit.

Personen die commerciële firma's uit de modelbouwsector vertegenwoordigen kunnen in die hoedanigheid lid worden zonder via een club te gaan (zie intern reglement art. 2.6)

Adhesions FBA

A: MEMBRE: 7€

Cette licence de membre est l'adhésion de base: Tout le monde qui se trouve sur un circuit en dehors du périmètre prévu pour les spectateurs DOIT avoir cette license comme preuve d'être assuré. Elle est valable sur toutes les circuits, qu'ils soient fixe ou temporaire des clubs en règle avec la FBA, aussi bien lors d'entraînements, courses amicales, déplacements, exécution de taches d'organisation (buffet etc.).
La licence de membre ne donne pas droit de participer à de course dans le cadre des championnats de Belgique à l'exception d'une manche organisé par le club qui a enregistré le membre en premier.

Les licences sont soumises par les conseils de club consignés dans le registre des membres et montrés sur le site FBA -> racing -> licensed drivers.

B: FBA Licence Full: 30 €

Si vous voulez participer à des courses officielles ou vous voulez courir à l'étranger vous devez avoir la licence de compétition Belge Full, vous aurez le droit de participer à toutes les championnats dans toutes les classes et disciplines et vous donne accès à la licence EFRA .

C: EFRA licence EUROPEENE: 30€

La licence Européenne vient en plus de la licence Full Belge et permets d'être repris dans le ranking Européen et de participer à toutes les épreuves EFRA, Championnats d'Europe et du monde .

Votre application doit être au Secrétariat au plus tard le 25 octobre. Les demandes sont classées après le 25 octobre, traité, puis vous devriez tenir compte du fait qu’il y a pas de place est réservée.

Attention:

Toute demande d’adhésion et licence doit passer par un des clubs reconnus par la FBA.
Les coureurs qui participent à une discipline qui se tient sur un asphaltcircuit doivent s'inscrire dans un club avec un asphaltcircuit.

Les personnes qui représentent des firmes commerciales dans le domaine du modélisme peuvent à ce titre devenir membre sans passer par un club (voir règlement interne).