News

IFMAR WK-CM 2020 1/12 Milton Keyes

IFMAR WK-CM 2020 1/12 Milton Keyes

NL FR en dessous

Belangrijk nieuw in verband met het IFMAR WK 1/12 2020 in Milton Keyes, Groot Brittanië.

De datum voor dit IFMAR WK is begin januari 2020. Tussen de algemene vergadering van de Efra en het WK bevinden zich maar 2 maanden. Daarom is er een uitzonderljke procedure opgestart. Efra moet immers weten hoeveel piloten willen deelnemen.

Iedere piloot die aan dit WK wenst deel te nemen kan zich hiervoor via de EFRA website registreren. De procedures die gelden voor het EK/WK 2019 gelden ook hier. Het startgeld voor deze wedstrijd is identiek aan diegene van andere WK's. in het handboek 2019 staan deze startgelden vermeld.

OPGELET: Het FBA zal nog steeds uw aanvraag moeten goedkeuren. Indien u een aanvraag heeft ingediend is er nog géén zekerheid dat u kan deelnemen.

Het stage 1 report en verdere info kan u hier terugvinden: https://www.efra.ws/detail/?lk=0&fk=8&nk=2266

Indien u zich wil registreren kan dat via de website https://www.efra.ws Daar maakt u een login aan.

FR

Informations importantes concernant le Championnat du Monde IFMAR 1/12 2020 à Milton Keyes,Grande Bretagne

La date pour ce championnat du Monde 1/12 sera début 2020. Il n'y a que deux mois entre l'assemblée générale de l'EFRA et ce championnat du monde. A cause de cela, il y aune procédure exceptionnelle de registration qui a été mis en place. EFRA doit savoir combien de pilotes Européens sont intéressés à y participer.

Chaque pilote qui aimerait participer à ce championnat du monde peut dorénavant se registrer sur le site de l'EFRA. Les procédures actuelles concernant le championnat du monde/championnat d'Europe 2019 sont aussi de vigueur pour cette régistration. Le droit d'entrée pour ce championnat du monde est le même que pour les autres CM. Vous pouvez trouver plus d'infos dans le Handbook Ifmar 2019.

ATTENTION: Une registration ne vous donne pas encore la possibilité de participer au CM. Notre fédération FBA devra donner son aprobation pour votre demande.

Si vous voulez vous registrer, vous pouvez créer un login sur le site https://www.efra.ws

Vous pouvez retrouver le Stage 1 report ici: https://www.efra.ws/detail/?lk=0&fk=8&nk=2266

20/05/2019