News

Stock 17.5T blinky mode

Post Date: 13/01/2024

Stock 17.5T blinky mode

06/01/2024 - Een nieuwe klasse wordt gelanceerd in de sectie Electro on-road. We starten met de klasse Stock 17.5T blinky mode met gear ratio 4.5. De motoren die worden toegelaten zijn te vinden op de Efra lijst 17.5T. Alleen met een motor op deze lijst kan er worden meegestreden in deze klasse. De reglementen voor 2024 worden eerstdaags gepubliceerd.

Une nouvelle classe est lancée dans la section Electro on-road. Nous allons commencer par la classe Stock 17.5T en mode blinky avec un rapport minimum de 4.5. Les moteurs autorisés se trouvent sur la liste Efra 17.5T. Seuls les moteurs figurant sur cette liste peuvent concourir dans cette classe. Le règlement pour 2024 sera publié prochainement.

 
<< Back to section