News

Verslag sectievergadering - rapport réunion de section

NEDERLANDSTALIGE VERSIE :

 1. Overlopen van de grootste regelwijzigingen op EFRA niveau zie http://news.efra.ws/fileadmin/news/2015/10/Minutes%20Large%20Scale.pdf
 2. Overlopen van de EFRA kalender voor 1/5 – seizoen 2016 zoals hieronder weergegeven:

  01-03 April                GP TC/F1              Italy              Bologna San Lazarro

  6-8 May                      GP TC/F1          Denmark         Næstved

  27-29 May                  GP TC/F1         Switzerland      Lostallo

  24-26 June                   GP TC/F1         Netherlands     Groningen

  08-10 July                   GP Off Road         Bulgaria          Vratza/Ledenica

  14-16 July                         EC F1                  Italy              Bologna Collari

  18-23 July                         EC TC                  Italy              Bologna Collari

  25-30 July                     EC Off Road         France            Neuville de Poitou

  22-25 September            IR 40+          Switzerland         Lostallo

  Voor het EC TC zijn er op heden 3 plaatsen aangevraagd op basis van de deelnemers vorig jaar. (Giovanni Verbrugghe, Emmanuelle Vanhaesendonck, Eric Degueldre) mochten er mensen zijn die zich wensen in te schrijven gelieve dit vóór 15 december 2015 te laten weten!

  Ook voor een deelname aan het EC F1 vragen wij U dit vóór deze datum te laten weten!

  We wensen tevens de mensen te vragen om tijdig zich in orde te stellen met hun EFRA licentie, er werd aangekondigd dat er dit jaar geen vergevingsgezindheid zal zijn, te laat met aanvragen of betalen is te laat en zal als gevolg hebben dat men niet kan deelnemen!

 3. Op de vergadering konden we vaststellen dat er voldoende belangstelling is om opnieuw een Belgisch Kampioenschap te organiseren in 2016. Om piloten te lokken werden er echter enkele wijzigingen doorgevoerd voor het jaar 2016: a) Er zullen 4 kwalificaties zijn van elk 10 minuten, de betrachting is om de piloten in 3 heats in te delen om zodoende ook baancommissarissen te kunnen voorzien voor iedere reeks. b) Finales zullen gereden worden zoals op heden in de H.A.R.M. Challenge in Duitsland reeds gebeurd. Dit houdt in dat er voor uitvallers van de subfinales ook kleinere finales georganiseerd worden. Zo creëert men een B-finale met de uitvallers van de ½ finale, een C-finale met de uitvallers van de ¼ finales, ... . Dit systeem houdt tevens in dat telkens de eerste 5 van iedere subfinale verder gaan naar de volgende finale. De duurtijd van deze finales werd als volgt vast gelegd: A-Finale: 30 minuten B-Finale: 25 minuten C-Finale: 20 minuten D-Finale en verder: 15 minuten c) Het toepasbare technische reglement zal dit zijn volgens EFRA. Aan de organiserende clubs wordt gevraagd minstens een weegschaal te voorzien voor de technische controle. d) Teneinde mensen te motiveren om hun eerste stappen te zetten in het Belgisch Kampioenschap zal er een appart klassement bijgehouden worden voor de “rookies”. Om te bepalen wie er rookie is wordt er gekeken naar de FBA licentie. Tevens zal er op iedere race een award uitgereikt worden voor de rookie die de meeste progressie gemaakt heeft gedurende het weekend. Deze prijs zal gesponsord worden door Redzone Racing (http://www.redzone-racing.com ). Dhr. Verbrugghe Ronald samen met iemand van de lokale wedstrijdleiding zullen beslissen over wie de prijs toegekend krijgt. e) Het Belgisch Kampioenschap zal ook open zijn voor mensen die niet de Belgische nationaliteit hebben, de enige voorwaarde hierin is dat men in het bezit is van een licentie van het FBA. f) Er zullen 3 manches gereden worden op de circuits van Genk, Bierset & Roeselare. Indien 1 van deze circuits niet in de mogelijkheid verkeert om een manche te organiseren kan er uitgeweken worden naar een nabijgelegen circuit in een buurland.
 4. De opmerking wordt gemaakt dat het belangrijk is om een FBA licentie in het bezit te hebben. De standaard 7€ FBA-licentie die inbegrepen zit in het lidgeld van een club is immers enkel geldig op de club zelf en niet op andere circuits. We kennen allemaal de risico’s die bestaan en het is dan ook nutteloos om te besparen op een licentie die 20€ (rookie) of 30€ (full) kost. Er zal dan ook bij de inschrijving streng toegezien worden op het in het bezit zijn van een licentie. Geen licentie = geen deelname.
 5. De nationale “4wd Budg€t Cup” zal gereden worden als een promo klasse op dezelfde data als het Belgisch Kampioenschap 1/5. Ook hier wordt een FBA licentie verplicht. Voor meer info over een FBA licentie verwijzen we U graag door naar de website van het FBA of uw lokale RC club. Het reglement van deze klasse blijft beschikbaar op www.4wdbudgetcup.be.
 6. Wij vragen de clubs om ons de data die ze vrij hebben voor het Belgisch Kampioenschap 1/5 mede te delen vóór 31/12/2015. Op heden zijn al de volgende data bepaald onder voorbehoud: 19/06: Racing Club Roeselare 14/08: Model Race Genk

Voor verdere informatie kunt U steeds de FBA Large Scale sectievoorzitter contacteren via mail: degrendele.kevin@gmail.com

VERSION FRANCOPHONE

 1. Parcourir les modifications principales au niveau EFRA: voir : http://news.efra.ws/fileadmin/news/2015/10/Minutes%20Large%20Scale.pdf
 2. Parcourir l’agenda EFRA 1/5 pour le saison 2016, comme déterminée ci-dessous :

  01-03 April                GP TC/F1              Italy              Bologna San Lazarro

  6-8 May                      GP TC/F1          Denmark         Næstved

  27-29 May                  GP TC/F1         Switzerland      Lostallo

  24-26 June                   GP TC/F1         Netherlands     Groningen

  08-10 July                   GP Off Road         Bulgaria          Vratza/Ledenica

  14-16 July                         EC F1                  Italy              Bologna Collari

  18-23 July                         EC TC                  Italy              Bologna Collari

  25-30 July                     EC Off Road         France            Neuville de Poitou

  22-25 September            IR 40+          Switzerland         Lostallo

   

  Pour le CE TC il y a 3 places de réservées en se basant sur les participants en 2015 (Giovanni Verbrugghe, Emmanuelle Vanhaesendonck et Eric Degueldre). S’il y a encore des gens qui souhaitent s’inscrire merci de nous en informer avant le 15 décembre 2015
  Ceci s’applique également pour les gens qui souhaitent participer au CE F1, merci de nous en informer AVANT le 15 décembre 2015.
  Nous demandons également de se mettre en conformité pour ce qui concerne les licences EFRA. Il a été annoncé que cette année il n’y aura plus d’exceptions ou du « à la dernière minute ». Si la demande ou le paiement se fait en retard il n’y aura pas de licence et on ne pourra donc pas participer !

 3. Lors de la réunion on pouvait constater qu’il y a assez d’intérêt afin d’organiser un CB 1/5 en 2016. Afin d’attirer des pilotes plusieurs modifications ont été décidé : a) Il y aura 4 qualifications de chaque un 10 minutes. Le but est de diviser les nombres de pilotes en 3 séries afin de permettre d’avoir des commissaires de piste pour chaque série. b) Les finales se feront par apport au principe « H.A.R.M. Challenge ». Ceci implique que pour les pilotes qui n’atteignent pas la finale principale des finales B, C, D, … seront organisées. On fait une final B avec les pilotes qui se sont fait éliminés en ½ finale, une finale C avec ceux du ¼ de finale, … . Ce système implique également que les 5 premiers pilotes de chaque sub-finale progresseront vers la prochaine finale. La durée des finales a été fixée comme suit : A-Finale: 30 minutes B-Finale: 25 minutes C-Finale: 20 minutes D-Finale en plus bas: 15 minutes c) Le règlement technique qui sera appliqué sera celle du EFRA. Aux clubs organisateurs nous demandons de prévoir au moins une bascule pour le contrôle technique. d) Afin de motiver des débutants un classement « rookie » sera tenue à jour. Afin de déterminer qui est un « Rookie » la licence FBA sera la seule référence. Lors de chaque manche il y aura également un prix pour le Rookie ayant fait le plus de progrès durant le weekend. Ce prix sera sponsorisé par Redzone Racing (http://www.redzone-racing.com ). M. Verbrugghe Ronald et quelqu’un du club organisateur détermineront à qui sera attribué ce prix. e) Le Championnat de Belgique sera également ouvert aux gens n’ayant pas la nationalité Belge. La seule condition sera d’être en possession d’une licence FBA. f) Il y aura 3 manches du CB sur les circuits de Genk, Bierset & Roulers. Si jamais un des circuits se retrouve dans l’impossibilité d’organiser une manche il y a la possibilité d’organiser une manche sur un circuit à proximité dans un pays voisin.
 4. La remarque a été faite qu’il est important d’être en possession d’une licence FBA. La licence standard de 7€ ne couvre que les courses organisé sur le circuit du club et pas sur les autres circuits de la Belgique. Nous connaissons tous les risques existants et il est donc inutile d’essayer d’économiser sur une licence qui coûte que 20€ (Rookie) ou 30€ (Full). Lors des inscriptions pour les manches du CB il sera controlé si le pilote est en possession d’une licence, pas de licence = pas de course !
 5. Le championnat national « 4wd Budg€t Cup » sera organisé en tant qu’une classe promo lors des mêmes dates que le CB 1/5. Pour cette classe aussi une licence sera obligatoire. Pour plus d’infos sur une licence vous pouvez toujours me contacter par mail ou demander des plus amples informations au club dont vous êtes affiliées. Le règlement de cette classe est consultable sur www.4wdbudgetcup.be
 6. Nous demandons aux clubs de nous faire parvenir la date qu’ils réservent pour le CB 1/5 avant le 31/12/2015. A ce jour deux clubs nous ont déjà fait parvenir leurs dates (sous réserve) : 19/06: Racing Club Roeselare 14/08: Model Race Genk

Pour des plus amples informations vous pouvez toujours contacter le président FBA de la section 1/5 par mail : degrendele.kevin@gmail.com